FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 


TASAVVUF

 

 

- Kur'an'da "tezkiye", hadislerde "ihsân".
- Hz. Muhammed'in hayatında "zühd" olarak yaşanılan hâlin teknik ve nazarî bilgisi.
- Sulh ile ele geçmek.
- Sekiz hâl. - Cömertlik, - Rıza, - Sabır, - İşaret, - Gurbet, - Saf(yün libas), - Seyahat, -Fakr hali.


- Üç ana nokta: - İlâhî emir ve yasaklara teslimiyet, - Allah ve Resûl'ünün ahlâkıyla ahlâklanmak. - Mâsivâdan yani Allah'dan gayrı herşeyden kalbî alâkayı kesmek.
- Tasavvuf yoluna varmak için üç tabaka gerekir: - Tecviğ, - Tefekkür, - Tahayyür.
- Evveli ve ortası ameldir. Sonu ise mevhibedir.

- Tatmayan bilmez.
- Hem o - Hem o'dur.
- Ne o - Ne o'dur.
- Girme!-Girme!(Yola girmeden önce); Çıkma!-Çıkma!(Girdikten sonra) ilkesince yaklaşmak gerekir.
- ZEN'dir.

- Gönüle girmektir.
- Kalbin tasfiyesidir.
- Kalbe aslî sâfiyetini temin etmektir.
- Kimsenin gönlünü kırmamak/yıkmamaktır.
- Aşka âşık olmak, temel konusudur.
- Hakikat ilmine yapışmaktır.
- Hakîkate ermektir.
- İlm'i ledünnî bilmektir.
- Mârifete ermektir.
- Nur ile nur olmaktır.
- Davaları terk, mânâları setr etmektir.
- Fenâ ile anı hak eylemektir.
- Hak rızasını aramaktır.
- Hak rızâsını bulmaktır.
- Hak yolunda ölmektir.
- Hak Cemâl'ini görmektir.
- Hak'tan ayrılmamaktır.
- Hak'tan râzı olmaktır.
- Hak ile dirilmektir.
- Allahü Teâlâ'nın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.
- O'nun eseridir. Yeryüzünde kâh gizli olur, kâh âşikâr.
- Kulun nefsini yok edip, Hak ile hak olarak Hakk'ın iradesiyle hareket etmesidir.
- Nefsi pâk eylemektir.
- Kendi nefsini bilmektir.
- Nefsânî, yersiz iddialardan berî durmaktır.
- Beşerî sıfatları söküp atmaktır.
- Kötü ve düşük huylardan berî olmaktır.
- Ahde vefadır.
- Mahlûkata hizmettir.
- Haram ve nehiy olana bakmamaktır.
- Yapılan amelin özüdür.
- İlm-i şeriatın bir kaynağıdır.
- Tüm ümmete nasihattir.
- Abd-i hâss olmaktır.
- Şeriatte durmaktır.
- Yâr olup, bâr olmamaktır.
- Tarikate girmektir.
- Hatayı setr eylemektir.
- Zikre devam etmektir.
- Esrârı gizlemektir.
- Vecd halini bulmaktır.
- Kutbiyete varmaktır.
- Gavs-ı a'zam olmaktır.
- Kurbiyet ubudiyettir.
- İbadeti sevmektir.
- Birliktir.(ikilik değildir.)
- Gerçek tevhid yoluyla kişinin bireysel kurtuluşa ulaşma çabasıdır.

- Teori anlatmaz, pratik ipuçları verir.
- Aşkın bilgelik halidir.
- Herhangi bir dünya görüşü yoktur.
- Varoluş için bir açıklaması.
- Hiçbir şeyi açıklamaz, gizleri gösterir.
- Öyküler, mecazlar, deyişler ve şiirler kullanır.
- Öyküleri felsefî değildir, ipuçları ve fısıltı niteliğindedir.
- Öyküler kullanılır fakat öyküleri şok etkisi yaratır, ikna edici ve baştan çıkarıcıdır, şiirselliği ve ritmi vardır. Bu öyküler üzerine düşünülmez, özümsenir. İpuçları verir fakat çok yoğun ve etkilidir. Rahat bir şekilde, samimi ve açık kalple dinlenmelidir.
- Doğal olarak ve içtenlikle dinleyenler ne olduğunu anlayabilirler.
- Uçları reddeder, ortadakini seçer.
- Zihne karşı değildir, zihne tamamen kayıtsızdır.
- Aydınlanma ve gönül uyanıklığıdır.
- Yolu, aşığın, gönül vermişin yoludur.
- Dinin nasıl olması gerektiği hakkında bir ipucudur.
- Teknikler ve yöntemler hakkında; ne'ler hakkında değil, nasıl'lar hakkında konuşulur.
- Özgürlüktür. Çevrenizde bir sistem oluşturmaz. Belli bir sisteme inanmanızı söylemez. İnançtan değil, güvenden bahseder.

 

 


 

KİTAP OKUMA DİZİNİ

 

NOKTANIN SONSUZLUĞU I - II - III - IV
( LÜTFİ FİLİZ - PAN/GRİ )

DİNLE NEY'DEN (TASAVVUF SOHBETLERİ I)
( METİN BOBAROĞLU - AYNA )

BÂTINÎ GELENEK
( METİN BOBAROĞLU - AYNA )

TASAVVUF VE TARİKATLAR
( DR. SELÇUK ERAYDIN - MARMARA ÜNİV. YAY. )

İSLÂMIN MİSTİK BOYUTLARI
( ANNEMARIE SCHIMMEL
ÇEVİRİ : ERGUN KOCABIYIK - KABALCI )

TASAVVUF TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
( SAFER BABA - HETEN KETEN )

OSMANLICA SÖZLÜK
( MEHMET KANAR - DENİZ )

BİR BEN VAR BENDE, BENDEN İÇERİ
( EMİNE IŞINSU - ÖTÜKEN )

OSMANLILARDA TASAVVUF
( DR. REŞAT ÖNGÖREN - İZ )

A'MAK-I HAYÂL
( AHMED HİLMİ - SEBİL )

TASAVVUF VE TARİKATLARLA İLGİLİ FETVALAR
( ÖMER ZİYÂUDDİN DAĞISTANÎ - SEHA )

BİLEN KÂLP
( KABIR HELMINSKI
ÇEVİRİ : DR. REFİK ALGAN - DHARMA )

MÂRİFETNÂME
( İBRAHİM HAKKI
ÇEVİRİ : FARUK MEYAN - BEDİR )

TAVASİN
( HALLAC-I MANSUR
ÇEVİRİ : YAŞAR GÜNENÇ - YABA )

İSLÂM HİKMETİ(HÂCE HAN)
( ÇEV: CENGİZ ERENGİL - İNSAN )

TASAVVUFUN ÖZÜ VE TARİKATLAR
( YAŞAR NURİ ÖZTÜRK - YENİ BOYUT )

TASAVVUFA GİRİŞ
( YAŞAR NURİ ÖZTÜRK - )

TASAVVUF
( MAHİR İZ - KİTABEVİ )

İSLÂMIN MİSTİK BOYUTLARI ÜZERİNE MAKALELER
( IZUTSU
ÇEVİRİ : - )

BENZERSİZ MEVLÂNA
( I. M. PANAYOTOPULOS
ÇEV: KRİTON DİNÇMEN - SCALA )

MESNEVÎ I-II-III
( MEVLÂNA
ÇEV: ŞEFİK CAN - ÖTÜKEN )

MESNEVÎ I-II-III-IV-V-VI
( MEVLÂNA - MEB )

MEVLÂNA VE İNSAN
( YAŞAR NURİ ÖZTÜRK - YENİ BOYUT )

SUFİ PSİKOLOJİSİ
( KEMAL SAYAR - İNSAN )

ZEN YOLU / TASAVVUF YOLU
( OSHO - BHAGWAN SHREE RAJNEESH
ÇEVİRİ : SERTAÇ KARTAL - OKYANUS )

KABBALLAH
( ARZU CENGİL - AYNA )

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

2281
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular