FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

 

ROMA RAKAMLARI

Normal Rakam > Roma Rakamı

Rakam: Sonuç:


Roma Rakamı > Normal Rakam

Rakam: Sonuç:

 

I - 1

II - 2

III - 3

IV - 4

V - 5

VI - 6

VII - 7

VIII - 8

IX - 9

X - 10

XI - 11

XII - 12

XIII - 13

XIV - 14

XV - 15

XVI - 16

XVII - 17

XVIII - 18

XIX - 19

XX - 20

XXI - 21

XXII - 22

XXIII - 23

XXIV - 24

XXV - 25

XXVI - 26

XXVII - 27

XXVIII - 28

XXIX - 29

XXX - 30

XXXI - 31

XXXII - 32

XXXIII - 33

XXXIV - 34

XXXV - 35

XXXVI - 36

XXXVII - 37

XXXVIII - 38

XXXIX - 39

XL - 40

XLI - 41

XLII - 42

XLIII - 43

XLIV - 44

XLV - 45

XLVI - 46

XLVII - 47

XLVIII - 48

XLIX - 49

L - 50

LI - 51

LII - 52

LIII - 53

LIV - 54

LV - 55

LVI - 56

LVII - 57

LVIII - 58

LIX - 59

LX - 60

LXI - 61

LXII - 62

LXIII - 63

LXIV - 64

LXV - 65

LXVI - 66

LXVII - 67

LXVIII - 68

LXIX - 69

LXX - 70

LXXI - 71

LXXII - 72

LXXIII - 73

LXXIV - 74

LXXV - 75

LXXVI - 76

LXXVII - 77

LXXVIII - 78

LXXIX - 79

LXXX - 80

LXXXI - 81

LXXXII - 82

LXXXIII - 83

LXXXIV - 84

LXXXV - 85

LXXXVI - 86

LXXXVII - 87

LXXXVIII - 88

LXXXIX - 89

XC - 90

XCI - 91

XCII - 92

XCIII - 93

XCIV - 94

XCV - 95

XCVI - 96

XCVII - 97

XCVIII - 98

XCIX - 99

C - 100

CI - 101

CII - 102

CIII - 103

CIV - 104

CV - 105

CVI - 106

CVII - 107

CVIII - 108

CIX - 109

CX - 110

CXI - 111

CXII - 112

CXIII - 113

CXIV - 114

CXV - 115

CXVI - 116

CXVII - 117

CXVIII - 118

CXIX - 119

CXX - 120

CXXI - 121

CXXII - 122

CXXIII - 123

CXXIV - 124

CXXV - 125

CXXVI - 126

CXXVII - 127

CXXVIII - 128

CXXIX - 129

CXXX - 130

CXXXI - 131

CXXXII - 132

CXXXIII - 133

CXXXIV - 134

CXXXV - 135

CXXXVI - 136

CXXXVII - 137

CXXXVIII - 138

CXXXIX - 139

CXL - 140

CXLI - 141

CXLII - 142

CXLIII - 143

CXLIV - 144

CXLV - 145

CXLVI - 146

CXLVII - 147

CXLVIII - 148

CXLIX - 149

CL - 150

CLI - 151

CLII - 152

CLIII - 153

CLIV - 154

CLV - 155

CLVI - 156

CLVII - 157

CLVIII - 158

CLIX - 159

CLX - 160

CLXI - 161

CLXII - 162

CLXIII - 163

CLXIV - 164

CLXV - 165

CLXVI - 166

CLXVII - 167

CLXVIII - 168

CLXIX - 169

CLXX - 170

CLXXI - 171

CLXXII - 172

CLXXIII - 173

CLXXIV - 174

CLXXV - 175

CLXXVI - 176

CLXXVII - 177

CLXXVIII - 178

CLXXIX - 179

CLXXX - 180

CLXXXI - 181

CLXXXII - 182

CLXXXIII - 183

CLXXXIV - 184

CLXXXV - 185

CLXXXVI - 186

CLXXXVII - 187

CLXXXVIII - 188

CLXXXIX - 189

CXC - 190

CXCI - 191

CXCII - 192

CXCIII - 193

CXCIV - 194

CXCV - 195

CXCVI - 196

CXCVII - 197

CXCVIII - 198

CXCIX - 199

CC - 200

CCC - 300

CD - 400

D - 500

DC - 600

DCC - 700

DCCC - 800

CM - 900

M - 1000

MM - 2000

MMCD - 2400

MMMCM - 3900

MMMCMLXIX - 3969

 

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

3642
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular