FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

BELLEK GELİŞTİRME

 

 

Bir bilgiyi kodlarken (öğrenirken), onu nasıl arayıp-bulup-geriye getireceğinizi (anımsayacağınızı) planlar, ara-bul-geriye getir ipuçlarını açık seçik belirterek alıştırma yaparsanız, anımsamanız o kadar kolaylaşır. Örneğin, sınav için bir derse çalışıyorsunuz ve sınav 120 sayfalık bir konuyu kapsıyor. Çalışmak için 3 gününüz var. Bu üç günde 120 sayfayı belki 4 kez okuyabilirsiniz ancak bunun size pek bir yararı olmayacaktır.

Şöyle bir çalışma tarzı size daha yararlı olur: İlk aşamada konunun tümünü kısaca gözden geçirin ve belli başlı temel ana başlıkları öğrenin. Örneğin, bellek konusunda kısa süreli bellek, uzun süreli bellek olmak üzere iki temel grup var. Her temel konu kodlama, depolama ve ara-bul-geriye getir olmak üzere alt başlıklara bölünmüş. Alt başlıkların altında da, kısa süreli bellek kapasitesi, görsel kodlama, işitsel kodlama gibi daha ayrıntılı düzeylerde kavramlar var.

İkinci aşamada, her alt başlık ya da kavramla ilgili sorular sorun: "Kısa süreli belleğin kapasitesini geliştirmek olanağı var mı? Nasıl?" Her başlıkla ilgili soruyu o başlığın yanına yazın. Üçüncü aşamada konuyu, sorulara yanıt ararcasına okuyun. Tüm soruların yanıtını verdikten sonra, dördüncü aşamada, konuyla ilgili yeni sorular ve yeni soruların yanıtını bulmak üzere yeniden okuyun. Böylece, etkisiz bir okuyucu olmaktan çıkar, etkin bir okuyucu durumuna gelirsiniz.

En iyi çalışma yöntemi, öğrenme anında ara-bul-geriye getir ipuclarını gözönünde tutarak tekrar etmektir.

Altı Aşamalı Bellek Geliştirme Yöntemi

1. Aşama: Gözden geçirin.
Öğrenmek istediğiniz malzemeyi gözden geçirerek malzemenin nasıl düzenlendiğini anlamaya çalışın. Zamanınız varsa, konunun ana hatlarını düzenleyerek kendi sözcüklerinizle kısaca yazın. Daha sonraki aşamalarda okuduğunuz bilginin düzenlediğiniz özetin neresinde yer aldığını sürekli hatırınızda tutun. Daha önce söylediğimiz gibi, öğrenmekte olduğunuz bilgileri örgütlemenin, belleğe büyük yardımı olur. Örgütleyerek, organize bir biçimde konuyu çalışarak, daha ilk adımda belleğinize büyük bir yardım sağlamış olursunuz.

2. Aşama. Soru hazırlayın.
Örgütlediğiniz her konu bölümüyle ilgili sizin için anlamlı ve öğretmeninizin sorma olasılığı yüksek olan sorular hazırlayın.

3. Aşama. Okuyun.
Hazırladığınız sorulara yanıt ararcasına elinizdeki metni okuyun.

4. Aşama. İlişkiler kurun.
Soruları yanıtladıkça, bölümler arasında ne gibi bir ilişki olduğunu anlamaya çalışın. Metni yazan kişi, belirli bir plan çerçevesinde, bir dizi düşünceyi anlamlı bir biçimde anlatmaya çalışmış. O yazarın zihnindeki planı keşfetmeye çalışın. "Konuların birbiriyle ilişkisi nasıl kurulmuş?", "Konu tümüyle mantıksal bir bütün oluşturuyor mu?" Bu sorulara yanıt bulmaya çabalayın.

5. Aşama. Tekrar edin.
Her bölümü bitirince birkaç kere tekrar edin ve o bölümde anımsamata zorluk çektiğiniz kavramların farkına varın ve özellikle o kavramları gözden geçirin.

6. Aşama. Yeniden gözden geçirin.
Konunun tümünü yeniden gözden geçirin ve yukarıdaki her adımı tam anlamıyla yapıp yapmadığınızı saptamaya çalışın. Bu aşamada, konunun temel bölümlerini ve her bölümdeki ana kavramları zorluk çekmeden anımsayabilmeniz gerekir.

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

7362
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular