FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

KÜTÜPHANELER

 

 

Alman Arkeoloji Enstitüsü / 244-0714, 252-3490
Alman Kültür Merkezi / 249-2009, 249-4582
Amerikan / 251-2675
Amerikan Research Institute / 2578111
Arkeoloji Müzesi / 520-7740, 520-7741
Atatürk Kitaplığı / 249-0945, 249-5683
Atıf Efendi / 527-3807
Avcılar Halk / 591-1303
Aziz Berker İlçe Halk / 216. 337-9525
Bahriye Üçok / 260-8523
Bakırkoy Rıfat Ilgaz İlçe Halk / 572-0841, 572-7971
Başbakanlık Devlet Arşivleri / 527-9733, 522-2485
Basın Müzesi / 513-8458
Beyazıt Devlet / 522-3751, 522-2488
Beykoz İlçe Halk / 216. 323-6805
Boğaziçi Üniversitesi / 263-1500
Çağlayan Halk / 224-6202
Çatalca Halk / 789-1046
Çeliktepe Halk / 264-2657
Çinili Çocuk / 216. 334-6886
Deniz Müzesi Tarihi / 261-0040
Derimod Sanat Kitaplığı / 547-1604
Edirnekapı Halk / 523-2458
Fener Rum Patrikhanesi / 531-9670
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü / 244-1717, 244-3327
Gaziosmanpaşa İlçe Halk / 578-6470
Gültepe Çocuk / 264-0261
Güngören İlçe Halk / 556-4368
Heybeliada Halk / 216. 351-8686
Hollanda Tarih ve Arkeoloji Kütüphanesi / 293-9293
İbrahim Hakkı Konyalı / 216. 342-9370
İktisadi Kalkınma Vakfı / 230-7637
İl Halk / 518-1047
İngiliz Kültür Heyeti / 249-0574
İskenderiye / 245-1617
İstanbul Belediyesi Kadın Eserleri / 534-9570
İstanbul Filatelistler Derneği / 232-9926
İstanbul Kitaplığı / 515-5730
İstanbul Sanayi Odası / 252-2900
İstanbul Ticaret Odası / 511-4150
İtalyan Kültür Merkezi / 244-9848, 251-0487
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi / 285-3697
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi / 285-3200
İTÜ İnşaat Fakültesi / 285-3754
İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Kütüphanesi / 285-3549
İTÜ Maden Fakültesi / 285-6122
İTÜ Makina Fakültesi / 2931300
İTÜ Merkez Mustafa İnan Kitaplığı / 285-3302, 285-3596
İTÜ Mimarlık Fakültesi / 293-1300
İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü / 285-3858
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / 240-2750
İTÜ Ucak Uzay Bilimleri Fakültesi / 285-3108
İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 589-1020
İst. Üniv. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği / 528-6022, 528-6023
İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi / 520-7540, 520-7545
İst. Üniv. Hukuk Fakültesi / 562-5750
İst. Üniv. İşletme Fakültesi Iktisadi EnstİTÜ / 590-4127
İst. Üniv. İşletme Fakültesi / 590-1427
İst. Üniv. Kardiyoloji Enstitüsü / 589-5707
İst. Üniv. Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Bşk. / 511-1219
İst. Üniv. Mühendislik Fakültesi / 591-1998
İst. Üniv. Nadir Eserler ve Müze / 522-2180
İst. Üniv. Tip Fakültesi Hulusi Behçet Kitaplığı / 631-1355
İst. Üniv. Veterinerlik Fakültesi / 591-3851
Kartal İlçe Halk / 216. 353-4176, 353-4059
Koç Üniversitesi / 229-3006
Köprülü / 516-8313
Küçükcekmece İlçe Halk / 580-4713
Millet / 631-3607
Milli Saraylar İhtisas / 227-3441
Mizah / 521-1264
Mimar Sinan Üniv. / 252-1600
Mimar Sinan Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi / 260-0274
Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi / 216. 345-4705, 345-9090
Marmara Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi / 231-8948, 231-9120
Marmara Üniv. Eczacılık Fakültesi / 216. 414-2962, 414-2963
Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi / 216. 346-4553
Marmara Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi / 216. 326-2667
Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi / 216. 349-8400
Marmara Üniv. İletişim Fakültesi / 233-0447
Marmara Üniv. İngilizce İşletme Fakültesi / 216. 414-4111
Marmara Üniv. Kütüphanecilik Doktora Daire Bşk. / 575-5148
Marmara Üniv. Teknik Eğitim Fakültesi / 216. 336-5770
Marmara Üniv. Tıp ve Sağlık Bilimleri / 216. 336-3205, 327-1010
Marmara Üniv. Muazzez Karaçay Çocuk / 216. 331-0016, 323-6805
Marmara Üniv. Muhtar Özkaya / 216. 360-9436
Nuruosmaniye / 527-2004
Ömer Faruk Toprak Halk / 216. 361-8983
Pendik İlçe Halk / 216. 354-0806
Promethe / 216. 337-5392
Ragıp Paşa / 516-7679
Sadberk Hanım Müzesi İhtisas / 242-2813, 242-3814
Şehit Yaşar Marmara Üniv.saoğlu / 554-1654
Selimiye Halk / 216. 333-3106
Şile İlçe Halk / 216. 711-2093
Şişecam Fabrikaları / 266-9099, 274-4200
Şişli Belediyesi Prof. Marmara Üniv.ammer Aksoy Kitaplığı / 221-3438
Şişli Etfal Hastanesi / 231-2209
Süleymaniye / 520-6460, 520-6461
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / 216. 302-4100
TUGEV / 293-3950, 293-3951
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı / 252-9802, 252-9803
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Bilgi Belge Mkz / 513-5235
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası / 251-0792
Ümraniye Marmara Üniv.stafa Kemal / 216. 315-7344
Üsküdar Şemsipaşa / 216. 533-1119
Yakacık Halk / 216. 377-2751
Yapı-Endüstri Merkezi / 247-4185
Yapı Kredi / 252-4700, 252-0115

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

5325
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular