FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

İNSAN HAKLARI

 

10 ARALIK, İNSAN HAKLARI GÜNÜDÜR!
26 Ekim, Hasta Hakları Günüdür!

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günüdür!

AİLE İÇİ ŞİDDETE SON! - 212. 656-9696


 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Ötekiler

Siz de, dünyada yaşayan her insan gibi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne gereksinim duyabilirsiniz. Kendiniz ve tüm insanlar için bu sırrı açıklayın ve yayın. Çünkü, insan haklarının korunması, ulus, ırk, din, cinsiyet ve ideoloji sınırlarını aşan evresnel bir sorumluluktur.

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Tunalı Hilmi Cad. 104/4 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : (90) 312. 432-0957
Fax : (90) 312. 425-9547
E-Mail : posta@ihd.org.tr

Çukurlu Çeşme Sok. Bayman Ap. No: 10/1 Taksim - İSTANBUL
Tel: (212) 251-3526, 244-4423
Faks: (212) 251-4155

Ötekiler

İstanbul Barosu CMUK Uygulama Servisi
Tel : 212. 252-9516,17 Faks : 212. 252-9518

Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Sekreterya
( http://www.amnesty.org )
Tel : (44) 207. 413-5500, Faks : (44) 207. 956-1157

 


26 Haziran BM İşkence Görenlerle Uluslararası Dayanışma Günü


 

İnsan Hakları Derneği ( http://www.ihd.org.tr )

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ( http://www.tihv.org.tr )

İşkencede İstanbul Protokolü ( http://www.tihv.org.tr )

Başbakanlık Üst Kurul Çalışmaları ( http://www.basbakanlik.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm )

Gözaltı ( http://www.gozalti.org )

Haklarınız ( http://www.iem.gov.tr/INDEX/GENEL/haklar.htm )

Hukuk ( http://www.6Dtr.com/1.php?dosya=HUKUK )

İnceleme ( http://www.yeditepe.edu.tr/law/lt/hukuk/insanhak.html )

İzmir Barosu ( http://www.izmirbarosu.org.tr/turkce/insan/peninsan.htm )

Sivil Anayasa ( http://www.sivilanayasa.org )

Temel Bilgiler ( http://www.iem.gov.tr/BILGINZE/Bilginze.htm )

Türkiye-Almanya İHD ( http://www.tuday.de/turkce/home_tr.htm )

 


 

AB Vatandaşlık Hakları ( http://citizens.eu.int )

Af Örgütü ( http://www.amnesty.org )

Foreign Policy ( http://www.foreignpolicy.com )

Fourth World Documentation Project ( http://www.cwis.org )

Int. İnsan Hakları Database ( http://www.law.uc.edu/Diana )

OSCE ( http://www.osce.org/odihr )

Sivil Toplum Örgütleri ( http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index.htm )

UN Wire ( http://www.unwire.org )

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

4658
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular