FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

E-DEVLET

 

EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ ULUSUNDUR

 

 

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ / THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TURKEY
( http://www.tbmm.gov.tr )

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI / THE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF TURKEY
( http://www.cankaya.gov.tr )

T.C. BAŞBAKANLIK / PRIME MINISTRY
( http://www.basbakanlik.gov.tr )

T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ SİSTEMİ
( http://www.bybs.gov.tr )

RESMÎ GAZETE
( http://rega.basbakanlik.gov.tr )

DEVLETİM / MY STATE
( http://www.devletim.com )

E-DEVLET TEKNOLOJİLERİ / E-STATE TECHNOLOGIES
( http://www.edevlet.net )

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
( http://www.mfa.gov.tr )

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / MINISTRY OF HEALTH
( http://www.saglik.gov.tr )

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
( http://www.meb.gov.tr )

TÜRK DİL KURUMU / TURKISH LANGUAGE SOCIETY
( http://www.tdk.gov.tr )

T.C. ADALET BAKANLIĞI / MINISTRY OF JUSTICE
( http://www.adalet.gov.tr )

ENGELLİLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
( http://www.ozida.gov.tr )

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / MINISTRY OF CULTURE & TOURISM
( http://www.turizm.gov.tr )

( http://www.kultur.gov.tr )
( http://www.kulturturizm.gov.tr )

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
( http://www.enerji.gov.tr )

T.C. ORMAN BAKANLIĞI / MINISTRY OF FOREST
( http://www.orman.gov.tr )

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ / STATE INSTITUTE OF STATISTICS
( http://www.die.gov.tr )

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI / STATE PLANNING ORGANIZATION
( http://www.dpt.gov.tr )

8. 5 YILLIK KALKINMA PLÂNI
( http://plan8.dpt.gov.tr )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI / MINISTRY OF FINANCE
( http://www.maliye.gov.tr )

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENERAL DIRECTORATE OF REVENUES
( http://www.gelirler.gov.tr )

GELİRLER İDARESİ BAŞKANLIĞI / CHAIR OF REVENUES
( http://www.gelirler.gov.tr )

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI / MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
( http://www.sanayi.gov.tr )

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
( http://www.foreigntrade.gov.tr )

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
( http://www.hazine.gov.tr )

( http://www.treasury.gov.tr )

MERKEZ BANKASI
( http://www.tcmb.gov.tr )

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / CENTRAL POPULATION ADMINISTRATION SYSTEM
( http://www.nvi.gov.tr )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
( http://www.calisma.gov.tr )

TÜRKİYE İŞ KURUMU / TURKISH LABOR INSTITUTION
( http://www.iskur.gov.tr )

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU / SOCIAL INSURANCE INSTITUTION
( http://www.ssk.gov.tr )

T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RETIREMENT FUND
( http://www.emekli.gov.tr )

BAĞKUR / RETIREMENT AND PENSION BENEFITS INSTITUTION
( http://www.bagkur.gov.tr )

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
( http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr )

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ / TURKISH STANDARTS INSTITUTE
( http://www.tse.org.tr )

TÜZE BİLİŞİM SİSTEMİ / LAW INFORMATION SYSTEM
( http://www.bahum.gov.tr )

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENERAL DIRECTORATE OF METEOROLOGICAL SERVICE
( http://www.meteor.gov.tr )

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI / MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
( http://www.tarim.gov.tr )

MİLLİ GÜVENLİK KURULU
( http://www.mgk.gov.tr )

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
( http://www.msb.gov.tr )

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
( http://www.icisleri.gov.tr )

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY
( http://www.emniyet.gov.tr )

TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
( http://www.trafik.gov.tr )

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.iem.gov.tr )

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.ankaraemniyet.gov.tr )

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI / UNDERSECRETARIAT OF CUSTOMS
( http://www.gumruk.gov.tr )

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
( http://www.ubak.gov.tr )

( http://www.mt.gov.tr )

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
( http://www.bayindirlik.gov.tr )

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE
( http://www.tkgm.gov.tr )

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI / UNDERSECRETARIAT OF FOREIGN TRADE
( http://www.dtm.gov.tr )

HUDUT VE SAHİLLER GENEL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.hssgm.gov.tr )


 

ANAYASA MAHKEMESİ
( http://www.anayasa.gov.tr )

YARGITAY
( http://www.yargitay.gov.tr )

DANIŞTAY
( http://www.danistay.gov.tr )

SAYIŞTAY
( http://www.sayistay.gov.tr )

YÜKSEK SEÇİM KURULU
( http://www.ysk.gov.tr )

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
( http://www.ttk.gov.tr )

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.shcek.gov.tr )

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK)
( http://www.tubitak.gov.tr )

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TUBA)
( http://www.tubitak.gov.tr )

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
( http://www.mit.gov.tr )

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU
( http://www.aile.gov.tr )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
( http://www.diyanet.gov.tr )

REKABET KURUMU
( http://www.rekabet.gov.tr )

BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ
( http://www.oib.gov.tr )

SERMAYE PİYASASI KURULU
( http://www.spk.gov.tr )

( http://www.spkb.gov.tr )

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU
( http://www.yok.gov.tr )

YÜKSEK DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI
( http://www.ydk.gov.tr )

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
( http://www.bddk.gov.tr )

( http://www.bddk.org.tr )

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU
( http://sydtf.basbakanlik.gov.tr )

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA)
( http://www.tika.gov.tr )

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.vgm.gov.tr )

TÜRKİYE İHRACAT VE KREDİ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EXİMBANK)
( http://www.eximbank.gov.tr )

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.ziraat.gov.tr )

DASK / INTERNATIONAL DISASTER INSURANCE INSTITUTION
( http://www.dask.gov.tr )

MERKEZ ERİŞİMLİ TAŞRA OTOMASYON PROJESİ
( http://www.bahum.gov.tr )

KAMU SATIN ALIMLARINDA YENİ EKONOMİ ÇÖZÜMÜ
( http://www.dmo.gov.tr )

MİLLİ EMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ / GENERAL DIRECTORATE OF NATIONAL REAL ESTATE
( http://www.milliemlak.gov.tr )

SAY2000i PROJESİ / SAY2000i PROJECT
( http://www.muhasebat.gov.tr )

ATOM ENEJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
( http://www.taek.gov.tr )

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK
( http://www.adli-sicil.gov.tr )

MİLLİ KÜTÜPHANE
( http://www.mkutup.gov.tr )

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.gsgm.gov.tr )

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.devletarsivleri.gov.tr )

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
( http://www.rtuk.org.tr )

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
( http://www.turkpatent.gov.tr )

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU - TRT
( http://www.trt.net.tr )

ANADOLU AJANSI
( http://www.anadoluajansi.gov.tr )

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
( http://www.byegm.gov.tr )

ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR
( http://www.6Dtr.com/1.php?dosya=KE )

E-TÜRKİYE
( http://www.turkiye.gov.tr )


 

Bilgi Edinme Hakkı
( http://www.6Dtr.com/1.php?dosya=BILGI/Edinme )

T.C. Kimlik Numarası
( http://tckimlik.nvi.gov.tr )

Vergi Numarası
( https://vedop.mb-ggm.gov.tr/vkn_sorgu/VKNO_SORGULAMAinput.asp )

Telefon Faturası
( http://b1b.156.b.45/fatura/fat/fat.asp )

İGDAŞ Borcu
( http://www.igdas.com.tr/diger/faturasorgu.htm )

İSKİ Borcu
( http://www.iski.gov.tr/sorsozno.asp )

Pasaport Başvurusu
( http://www.iem.gov.tr/ilksayfa.htm )

Sürücü Ceza Puanı
( http://www.egm.gov.tr/surucuceza.asp )

Aile İçi Şiddete Son
( http://www.aileicisiddeteson.com )


 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
( http://www.un.org.tr )
( http://www.un.org )

ULUSAL PARLAMENTOLAR
( http://www.tbmm.gov.tr/ulusal_parlamentolar.htm )

AVRUPA PARLAMENTOSU
( http://www.europarl.eu.int )

AVRUPA BİRLİĞİ
( http://europa.eu.int )

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
( http://www.consilium.eu.int )

PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK
( http://www.ipu.org )

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ
( http://www.nato-pa.int )

LATİN AMERİKA PARLAMENTOSU
( http://www.parlatino.org.br )

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
( http://www.osce.org )


E-Devlet
( http://www.e-devlet.com )

Kule Canbazı
( http://www.kulecanbazi.com/site/index.php?option=com_e-devlet&Itemid=50 )

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

8250
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular