FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

BİLGİ

 

" ŞİO ME NİHİL ŞİRE "
" EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY, HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİM "

 

 

Bilgi İnsanı !

 

Bilgi, göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

Bilgi, sevgi ile zekanın anasıdır.

Bilgi, insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Bilgi, yüzeysel olanları aşıp, köklere ve sebeplere doğru uzanmak ve gerçeği, tüm çıplaklığı ve açıklığı ile görme cesaretinin sonucunda elde edilir.

Bilgi arzusu onu elde ettikçe artar.

Bilgi bir hazine ise uygulama da, bu hazineyi açan bir anahtardır.

Bilgi ve insan gücü eş anlamlıdır.

Bilgi enerjiyse, sevgi onun kızağıdır.

Bilgi olmadan uygulama olmaz.

Bilgiye ulaşmanın ilk adımı, sağlıklı insan aklının, algılamalarında ne denli yanıldığını anlamak ile atılır.

Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, sonuncusu da her şeyle uyuşabilmektir.

Düşünce rüzgâr, bilgi yelken, insanlık da kayığın kendisidir.

Göz, ancak o bireyin bildiği kadarını görür.

İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz.

Her kötülük, bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelir.

İnsan, geleceğin yalnız neyi bilmek istediğini bilebilmek için yüksek bir bilgin olmak ihtiyacında olacaktır.

Yaşlılık, bilgisiz için kış, bilgili için de hasat mevsimidir.

Öğretilecek olan, bilgiye ulaşma yöntemidir.

Öğreteceğin kadar biliyorsan öğretemezsin.

Doğa hakkındaki tüm bilgi doğada mevcuttur.

Doğa bilgiyi; arayan, uğraşan, kalpten dileyen ve o bilgiyi layıkıyla kullanabilecek kişiye zamanı geldiğinde verir.

Ben, bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan farklıyım.

Ufak hesaplarlarla, kısır düşünceliler, detaylarla profesyoneller uğraşır.

Bilgisizlere göre, onların anlayamadıkları her şey deliliktir.

Bilgiyle böbürlenen kimse, bilgisini değil, bilgisizliğini ilân ediyor demektir.

Leblebi kadar anlatacaksan, top kadar bileceksin.

Cehalet diye bir şey yoktur, yalnızca dikkatsizlik ve ilgisizlik vardır.

Cahilliğin başlangıcı yoktur, ama sonu vardır.

Sözcükler işaret eder ama açıklayamazlar.

Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.

Felsefe, düşüncenin mikroskopudur.

Kitapların görevi yaşama sanatını öğretmektir.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

 

O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini
çocuktur, onu eğitin/yetiştirin.

O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini
cahildir, ondan uzakça durun.

O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini
belki uykudadır, onu uyandırın.

O ki, biliyor ama biliyor bildiğini
bilge kişidir, onu izleyin.

 

Öteki Konularda


 

BİLGİ (Sözlükte)

- İnsan usunun kapsayabileceği olgun gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad.

- Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile elde edilen gerçek (malumat).


 

BİLMEK (Sözlükte)

- Bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş bulunmak
( Hangi çağ kendi şairlerinin değerini bilmiş, beğenmiş onları? )

- Bir bilim ya da sanat dalında yeterli olmak

- Bir iş yapmaya alışmış olmak

- Tanımak, anımsamak

- Sanmak, varsaymak, farzetmek.
( Ben de onu dost bilirdim ) ( Biliyorum, acısı geçecek )

- Anlamak
( Tüylerinin renginden bilirim )

- Sorumlu tutmak
( Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim )

- İnanmak
( Bilirim, yaşamaz güneşte )

- İşine gelmek, uygun bulmak
( Malı almasını bildi, parasını vermeyi mi bilmiyor? ) ( Bildiğin gibi yap )

- Kök ya da gövdeleri sonuna (-e), (-a) eki almış eylemlerle yeterlik bildiren birleşik eylemler oluşturur.
( Anlayabilmek, gidebilmek, görebilmek, okuyabilmek... )

- Saymak
( Teşekkürü bir borç bilirim )

- Geniş zamanın olumsuz birinci tekil kişisi olarak kullanılınca duraksama, şaşma, tereddüt anlamı verir.
( Bilmem hiç denediniz mi? ) ( Bilmem farkında mısın? )


 

DEYİMLER

- Bildiğinden şaşmamak

- Bildiğini okumak (yapmak)

- Bildiğini yedi mahalle bilmez

- Bile bile

- Bildim bileli

- Bilemedin (en çok, en fazla)

- Bitmek tükenmek bilmedi, eskimek bilmiyor.
( O eylemin bir türlü gerçekleşemediğini anlatır )


 

Bir rahip arabada tek başına seyir halindeyken, yol kenarında bekleyen bir rahibeye rastlar, arabasını durdurur ve rahibeyi istediği yere götürmeyi teklif eder, rahibe de kabul eder. Rahibe arabaya biner, bacak bacak üstüne atarak elbisesinin açılmasını sağlar ve ortaya şahane bacaklar çıkar. Rahip bacaklara göz atarken, neredeyse bir kaza geçirecektir. Arabayı kontrol altına aldıktan sonra, çevik bir hareketle elini rahibenin bacaklarına götürür.

Rahibe ona doğru bakar ve "129. ayeti hatırlayın Peder" diye söyler. Peder sinirlenir ve özür diler. Elini geri çekmek için adeta kendini zorlar. Bu arada, gözlerini bir türlü bacaklardan ayıramaz. Vites değiştirirken yine elini bacaklara dogru kaydırıverir. Rahibe bir kere daha "129. ayeti hatırlayın Peder" diye söyler.

Peder, bir kere daha özür diler. "Bu zayıflığım için özür dilerim". Manastıra varınca rahibe arabadan iner, pedere doğru anlamlı bir göz kırpar ve yoluna devam eder. Kiliseye varınca rahip hemen bir İncil aramaya gider ve 129. ayete bakar.

Ayette "İleri gidin ve araştırın, sonunda zafere ulaşacaksınız" der.

------ İşinizle ilgili sürekli bilgi sahibi olun, yoksa çok büyük fırsatlar kaçırabilirsiniz!


 

 

Bu sözleri söyleyenlerin önemsiz olduğunu düşünmüyoruz. Esas olanın ve yoğunlaşılması gerekenin, sözü kimin söylediği değil, söylenen sözün kendisi olduğuna inandığımızdan dolayı kimin söylediğine yer vermedik. Farklı kitap ve kaynaklardan kimin söylediğini bulabilirsiniz. (Yukarıdaki sözlerin tümü, tanınmış kişilerin söylemiş oldukları değildir.)

"Gerçek ve mantık tüm insanlara açıktır ve onları ilk söyleyen kişiye, onları yineleyene ait olduğundan daha fazla ait değildir."

"Sizi güldüren ya da ağlatan bir mektup alırsınız, bunun nedeni olan postacı değildir."

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

8533
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular