KENDİNİ TANI!!!

( GNOTHI SEAUTONU!!! )

 


Geçmişten günümüze kadar, tüm biliminsanlarının, felsefe ve sanatla içiçe olanların üzerinde birleştikleri; İnsan ve onun sistem içindeki konumu, etkileşim içinde bulundukları, araçları, bunların tüm kombinasyonları ve süreçlerin doğru tanımlanması gerekliliğidir.

Kendimizi Tanımak, tüm eylemlerin ve değerlerin en başında gelendir! Bu amaç ve çaba içinde olarak en önemli ve en büyük adım atılmış olacaktır. Kendini Tanıma sürecine girildiğinde ise tüm değerler, kendiliğinden, en olması gerektiği şekilde yerlerine oturacaklardır. Bunun sağlanması o kadar kolay da mı, bunu bu kadar rahat ve kesin ifade ediyoruz. Hayır! Hiç de böyle bir iddiamız yok fakat çekirdeğin bu olduğunun altının çizilmesi; gerekli, yeterli zaman ve enerji içinde ancak bununla olanaklı kılınabileceği üzerine düşünce ve imanımızla(düşünce ve inancın pekişmişliği) bu başlıkları öncellemeliyiz.

Çözüm olarak bunu gösteriyorsak "Kendini Tanıma"nın hangi şartlarda ve nasıl olabileceği ile ilgili düşüncemizi de belirtmemiz gerekiyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, eğer doğru soru sorulur ve doğru cevap -gerçekten isteyerek- aranırsa herkesin çıkaracağı sonuç birdir, aynıdır.

İnsanın tüm hayatı boyunca gün içinde en çok yaptığı ve yaşadığı, oksijenle olan ilişkisidir. "Solunum(Nefes)". En başta bu ve hepimizin bildiği altı ana/üst konu başlığını Kendini Tanıma'da merkez olarak değerlendiriyoruz.

Gün içinde üç temel öğün ve birçok ara sıvı ve katı uygulamalarda bulunduğumuz "Beslenme".

Bir günde 40.000 ila 50.000 düşüncenin geçtiği, farklı duygulanım ve davranışlarımızın ortak ifadesi olan "Psikoloji".

Zihnimizin ve varoluşumuzun temel fiziksel aracı olan gövdemizin ve özelliklerinin incelendiği ve bunları sağlayan araçların incelendiği "Fizyoloji".

Hayatın en temel gövdesel ve zihinsel gereksinimlerinden olan "Eşeybilim(Seksoloji)".

Bunların hepsini yazılı olarak iletme olanağı ve tüm etkileşim ve ifade olanakları ve araçlarıyla anlaşabildiğimiz "İletişim".

Tüm bunlar; gerçekten isteyerek yani eylemle, gerekeni yaparak ve bunun yanısıra umut ve çaba içinde; içtenlik, ciddiyet ve samimiyetle üzerinde durulması gerekenlerdir. Bunları açmak ve üzerinde yoğunlaşmak artık sizlerin elinde. Kitapları ve interneti doğru ve yerinde kullanarak çok da kolay olacaktır emin olunuz.

• Kendini tanıma, mutluluğun ilk yasasıdır.
• Kendini tanıma, düşünce ile eylemin biraraya getirilmesidir.
• Kendini tanıma, kendini kendine eriştirmektir.
• Kendine güven, o zaman nasıl yaşanacağını göreceksin.
• Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.
• Kendini-biliş tüm bağımlılıklardan kurtuluştur.
• Kendini idrak olmadıkça hiçbir erdem hakiki değildir.
• Kendinizde düzen olmadıkça, dünyada düzen olmayacaktır.
• Kendinizden başka, ulaşacağınız birşey yoktur.
• Kendinizden başka, kimse size barış getirmez.
• Kendinize yardım etmekle, herkese yardım etmiş olursunuz.
• Kendinizi bilmezseniz, başka neyi bilebilirsiniz?
• Kendinizi değiştirebilirseniz, bir başka değişimin gerekmediğini göreceksiniz.
• Kendinizle meşgulseniz, hiçbir şeye gereksiniminiz yoktur.
• Kendi düşünce biçiminden başka hiçbir şey sınırlayamaz seni!
• Başkalarını tanımak akıllılık, insanın kendini tanıması daha büyük akıllılıktır.
• Gerçek bir arayış içinde olan kişi, kendini arayan kişidir.
• Ne gezersin Şam, Buhara | Her ne ararsan Kendinde Ara!
• Düşüncelerinizi gözleyin, düşüncelerinizi gözlemekte olan kendinizi gözleyin.
• Kişi, düzenli, olumlu, salt iyiliğe erdiği an mutludur.
• Ne olduğunu bilmek için, işe önce, ne olmadığını araştırıp-bilmekle başlamalısın.
• Sahip olmadığınızı arayıp duracağınıza, asla kaybetmemiş olduğunuzu bulun. KENDİNİZİ!
• Eğer gerçekten bulmak istiyorsanız, bir tek yeri kazmak zorundasınız. İÇİNİZİ!
• Her ne ararsan kendinde ara.
• Hiçbir şey, sizi, olduğunuzdan, kendinizden daha mutlu edemez.
• Siz, kendiniz de dahil, herşeyin kanıtısınız.
• Dünya ve içerdiği her şey düşüncenin ürünüdür.
• Hiçbir zaman başkasını kendine benzetmeye kalkma. Sadece sen yeterlisin.
• Olduğunuzu düşündüğünüz gibi olma fikrinden vazgeçin.
• Tüm bilimler sizi tarif eder.
• Dünyayı kendi eseriniz olarak görün ve özgür olun!
• Düzen ve uyumu içinizde aramalısınız.
• Önemli olan ne yaptığınız değil, ne yapmaktan vazgeçtiğinizdir.
• Vazgeçmiş olduklarınız önemli değildir. Vazgeçmemiş olduğunuz nedir? Onu bulun ve ondan vazgeçin!
• Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak da o kadar kolaydır.
• Korku, kaygı ve nefrete, düşüncelerimde ve hayatımda yer yok.
• Korku insanı köleleştirir.
• Korku ve açgözlülük, aklın kötü kullanılmasına neden olur.
• Değişmez olan sizin işinize yaramaz.
• Daha yükseğe erişmek, ancak daha aşağıdakinden kurtulmakla mümkün olabilir.
• Çeşm-i insaf gibi kâmile mizân olmaz,
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.
• Kim olduğumu bilmediğim zaman çevremdeki herkese HİZMET EDERİM; kim olduğumu bildiğim zaman ise çevremdeki herkesle BİR OLURUM.
• Az korkun, çok ümit edin; az yiyin, çok çiğneyin; az konuşun, çok ifade edin; az kızın, çok sevin.
• Bu dünyada bir insan olabilirsin fakat biri için bir dünya olabilirsin.
• Ben bir insanım ve insan olan hiçbir şey bana yabancı değildir.
• İnsan, bölünemeyen ve parçalara ayrılması mümkün olmayan bir bütünlüktür.
• İnsan, idrak edebildiğine gereksinim duyar.
• İnsan, ne ise o olmaya yanaşmayan tek yaratıktır.
• İnsan, sadece, hayallerini gerçekleştirdiği oranda başarılıdır.
• İnsan, evrende var olan herşeyi, kısaca "evren bilgisi"ni içinde taşır.
• İnsan, bir yanıyla görmeyi arzu ederken, öte yanıyla da kör kalamaz.
• İnsana sığabilene âlem, âleme sığamayana insan denir.
• İnsanın hakikati, tüm hakikatlerin hakikatidir.
• İnsanın hareketleri, sözlerinden daha yüksek sesle konuşur.
• İnsanın değeri bir kesirle ifade edilecek olursa;

Payı gerçek kişiliğini gösterir,
Paydası da kendisini ne zannettiğini.
Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.

• İnsanlar arasında en eşit paylaşılan akıldır.

• İnsanların sözleri işitmeye gereksinimleri vardır, ta ki gerçekler onlara sözlerden daha yüksek sesle konuşuncaya kadar.
• Eğer bir insan, içinde bulunduğu toplumu aşmayı başaramıyorsa ve onun insanın kendi güçlerinin gelişimine destek mi, yoksa engel mi olduğunu farkedecek yetenekte değilse, gerçek insani özüne ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.
• Başka insanların zihinlerini bilme arzunuz, kendi zihninizi bilmeyişinizden dolayıdır.
• Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür fakat önce kendini değiştirmeyi düşünmek gerek.
• Bir insanı sevmekle başlayacak herşey!
• Bir insanı köleleştirirsin aldırmaz, köle dersin kaldırmaz!
• Yaşamın ve çalışmanın temel amacı, kişinin başlangıçta olmadığı kişi olmasıdır.
• Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.
• Düşüncelerinizi, kendi tercih ve kararınızla, hareket haline sokunuz.
• Düşüncelerimi seçme gücümün olduğunun farkındayım.
• Her problemin bir çözümü var ve bu çözüm her zaman içimde yatmakta.
• Ne geçmişe bağlıyım ne de gelecekle sınırlıyım. Şimdi, şu anda ve burada yaşıyorum.
• Dünyada herşey incelikten, bir tek insan kalınlıktan kırılır.
• Sonuna dek çaba gösterin ve asla kuşkuya düşmeyin, hiçbir şey o kadar zor değildir, araştırın yeter.
• Bir anlık sabır, insanı büyük felaketlerden kurtarabilir, sabırsızlık göstereceğin bir tek an, tüm yaşamı mahvedebilir.
• Bilgi ve ilerleme yolundaki insanı yolundan geriye çeviremezsiniz.
• Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.
• Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor.
• Düşünce rüzgâr, bilgi yelken, insanlık da kayığın kendisidir.
• Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, okuduğumu anlarım.
• "Niçin" diye sormak bir yere ulaştırmaz, "nasıl" diye sorun.
• Her bildiğini söyleme, fakat söylediğini bil.
• Bilimsel ol ve bekle!
• Ölçüyü sev.
• Sana seni gerek, seni!
• Arzu ve korkuyla hareket etmek bağımlılıktır, sevgiyle hareket etmek ise özgürlüktür.
• Devinim halindeki bilinç, mutluluktur.
• Başarmak, hayallerini gerçekleştirebilmektir.
• İçtenlik ve ciddiyet, olgunluğun işaretidir.
• Tüm mutluluk farkındalıktan kaynaklanır.
• Üzerinde yoğunlaşılması gereken, ŞU ANDA ve BURADA'dır.
• Bu andan itibaren hayatımın hakimi benim.
• Değişim ancak şimdi olabilir, gelecekte değil.
• Asıl olan öğüt vermek değil, örnek olmaktır.
• Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir.
• Cahilliğin başlangıcı yoktur, ama sonu vardır.
• Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.
• Ona güven ama dayanma!
• Bağımlılık, cesareti yok eder.
• Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır.
• Duygular bilgilerle ters orantılıdır. Ne kadar az biliş varsa o kadar savunuş vardır.
• Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.
• "Niçin" diye sormak bir yere ulaştırmaz, "nasıl" diye sorun.
• İki tip insan var.

1. Pasif (a. Düşünmeyen, b. Düşünmüş)
2. Aktif (Düşünen)

• Üretmenin iki temel koşulu:

1. Hızlı hareket etmek (acele etmeden)
2. Sabretmeyi bilmek

• Olmazsa Olmazlar (En Önemliler)

Kullanılagelenler ;
1. SAĞLIKÖZGÜRLÜK
2. ZAMAN ve ENERJİ
3. BİLGİ ve FARKINDALIK

Uygulanagelenler ;
1. DOĞA ve DOĞALLIK
2. UYUM ve BÜTÜNLÜK
3. GELİŞİM ve DEĞİŞİM

• Tüm insanların hayatındaki ana konular;

• SOLUK
• BESLENME
• PSİKOLOJİ
• FİZYOLOJİ
• EŞEYSELLİK(SEKSOLOJİ)
• İLETİŞİM

• O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini;
çocuktur
, onu eğitin/yetiştirin.
  O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini;
cahildir
, ondan uzakça durun.
  O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini;
(belki) uykudadır, onu uyandırın.
  O ki, biliyor ama biliyor bildiğini;
bilge kişidir
, onu izleyin.


 

BİR ÖYKÜMÜZ VAR

İNSAN ve DÜNYA

Bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında tüm haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve tüm gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken çocuğu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba çocuğuna söz vermişti, o hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve çocuğuna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi sonra düşündü;

"Oh be kurtuldum, en iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez."

Aradan on dakika geçtikten sonra çocuk babasının yanına koşarak geldi ve

"Baba haritayı düzelttim artık sinemaya gidebiliriz" dedi. Babası önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de halen hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu.

Çocuk; "Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı" dedi...

İNSANI DÜZELTTİĞİM ZAMAN, DÜNYA KENDİLİĞİNDEN DÜZELMİŞTİ...


İNSAN ve DÜNYA

Bu dünyada bir insan olabilirsin fakat biri için bir dünya olabilirsin!


Olmalı mı, Olmamalı mı?...


Olmalı mı, Olmamalı mı?
Yoksa hiç değişmemeli mi?
Ama ben değişmezsem
Ben olamam ki.

Görmeli mi, Görmemeli mi?
Yoksa hiç bakınmamalı mı?
Ama ben bakınmazsam
Hiç göremem ki.

Sevmeli mi, Sevmemeli mi?
Yoksa hiç beğenmemeli mi?
Ama ben beğenmezsem
Hiç konuşmam ki.

Bilmeli mi, Bilmemeli mi?
Yoksa hiç öğrenmemeli mi?
Ama ben öğrenmezsem
Hiç olamam ki.

Söz ve Müzik: Bülent Ortaçgil


SÖZLER...


KENDİNİ TANIMAYAN

Yatmadan önce
Aynaya bakarak
Soyunan sensin
Bakıp bakıp
Kendini tanımayan sensin.


SÖZLER...

YA KENDİNİZE?

Ulaşabilirsiniz belki
Her şeye,
Ya kendinize?


SÖZLER...


ZOR UĞRAŞ

Kimseyle uğraşmıyorum
Gündüz gece
Kendimle uğraşıyorum sadece,
Kendimi çözebilsem
Herkesi çözmüş olacağım belki de.


SÖZLER...


BEN'LER

Uyanık ben
Uyuyan ben
Düşlerdeki ben,
Bunları
Bir araya getirip
Tanıştırabilsem.


SÖZLER...


NASIL YAZDIM

Kendimi okudum
Kendimi yazdım,
Bir de baktım
Herkesi yazmışım.


SÖZLER...


AŞAMADIM

Aşılmaz dağları aştım
Kendimi aşamadım
Coşkun sular gibi aktım
Bendimden taşamadım.


SÖZLER...


ÇAĞIR

Bazen tüy gibi hafif
Bazen taş kadar ağır
Bazen çıt desen duyulur
Bazen kulaklar sağır,
İster sus, ister bağır
Başkalarından önce
Kendini kendine çağır.


SÖZLER...


UZAK VE YAKIN

Kendine
Bir ömür kadar uzak
Elini uzatsa
Dokunacak kadar yakındı
Elini uzatmaktan sakındı.


SÖZLER...


AKLIMIZ DOYMAZ

Karnımız doysa da
Aklımız doymaz
Yedikçe acıkır
Acıktıkça yer
Sonra da
Kendini yer.


SÖZLER...


KENDİNİ EĞİTME

Ne kadar zor
İnsanın kendini eğitmesi
Hamurunu yoğurup
Yeniden şekil vermesi
Kuruyan dalları kesip
Yeni dallar sürmesi
Sonsuza yürümesi.


SÖZLER...


SEYİR

Kendimi seyre daldım
Bir de baktım
Tüm insanlar bende
Ben de onlardayım.


SÖZLER...


BİLEMEDİK

Görünmeyenden
Görünene geldik
Bir şeyler bildik
Kendimizi bilemedik.


SÖZLER...


TANIMAK

Nasıl tanıyabilirdim
Başkalarını
Bir ömür geçti
Tanıyamadım
Kendimi.

Yaşar BAĞ'ın "KENDİNİ ARAYAN KAYIP"
adlı şiir kitabından