FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

TEKERLEMELER

 

 

- Şemsipaşa pasajında sesi büzüşesiceler.

- Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.

- Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukaları takatukalatmadan al da gel.

- Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su sişesi.

- Bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.

- Üç tunç tas has hoşaf.

- Kırk kırık küp kırkının da kulpu kırık kara küp.

- Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız ?

- Bazı kazak kazdallar kazıkları kazdırıp zaferle kazlarını bağladı.

- Bezemeci Zeki, bezemelerini bezeye bezeye bezirgânları bezdirdi.

-----------------------------

 

Mini mini 1'ler
Çalışkan 2'ler
Tembel 3'ler
Bahtiyar 4'ler
Kapı dışarı 5'ler
6'lar, altınımı çaldılar
7'ler, yemeğimi yediler
8'ler, sekseğimi sildiler
9'lar, doktor olup çıktılar
10'lar, bizi okutanlar

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

7943
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular