FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

                  FELSEFE
Felsefenin Önemi

Felsefe, sürekli yolda olmayı gerektirir.

Felsefe, düşüncenin mikroskopudur.

Felsefe, yanıt değil, soru alanıdır.

                        devamı >>>

Karıştırmayın!

- GENEL ile ÖZEL
- BİRİNCİL ile İKİNCİL OLAN
- AMAÇ ile ARAÇ
- SÜREÇ ile SONUÇ
- TEORİ ile PRATİK
- KORKU ile KAYGI

                        devamı >>>

Olmazsa Olmazlar

( Kullanılagelenler )
1.) SAĞLIKÖZGÜRLÜK
2.) ZAMAN ve ENERJİ
3.) BİLGİ ve FARKINDALIK

( Uygulanagelenler )
1.) DOĞA ve DOĞALLIK
2.) UYUM ve BÜTÜNLÜK
3.) GELİŞİM ve DEĞİŞİM

Önemli Günler

Kütüphane Haftası
(Mart'ın son haftası) (24 Mart)

Şaka/Espri Günü
(01 Nisan)

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası
(Eskişehir) (06-10 Mayıs)

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Kuruluşu
(09 Mayıs 1926)

Dünya İletişim Günü
(17 Mayıs)

Müzeler Haftası
(18-24 Mayıs)

Öğretmenler Günü
(24 Kasım)

Hz. Mevlânâ'yı Anma Törenleri
(Konya) (10-17 Aralık)

Üretim Günü
(21 Aralık)

Destek

 
 
Öncelikliler   Genel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANO
   

FELSEFE

Felsefe... size ün, servet elde etmek, ya da çalıştığınız yerde ilerlemek için yardım sağlamaz; size ünlü kişilerin övgüsünü kazandırmada, öteki insanlarla ilişkilerinizde daha kibar ve geçimli olmanıza da yardımcı olmaz. Felsefe okumakla huyunuzun daha soylu olacağını, ya da halkın “Filozofça tavır” dediği o çok aranan tavrı kazanacağınızı da beklemeyiniz; diş ağrısına katlanmada, yaşamın güçlüklerine göğüs germede herhangi bir kimseden farkınız olmayacaktır. Filozof da herkes gibi ayakkabı bağı koptuğunda, ya da treni kaçırdığında küfretmekten kendini alamaz; bir çiviye bastığında, ya da dilini dişlediğinde, herkes gibi o da ne duyduğu acıyı, ne de kızgınlığını gizleyecektir.

Filozoflar yaşamlarını yoluna koymada hiç kimseden daha başarılı değillerdir. Astroloji, Spiritüalizm, Psikanaliz ve insanlığın manevi başarıları için bulunmuş öteki çağdaş aspirinlerin tam tersine, felsefe öğrencilere ne kendilerini nasıl idare edecekleri, ne de geleceği nasıl kestirecekleri bakımından herhangi özel bir bilgi sağlamaz. Dünya çapında ünlü hiçbir filozof size dostluk kurma, başkaları üzerinde etkili olma, aşağılık duygusunu yenme konusunda bir şey söylemez. Aynı şekilde felsefe, sizi ne beklenen bir tehlikeden korur, ne yalnızlığınızı giderebilir, ne de korkunuzu dağıtabilir veya çağdaş dünyanın giderek artan kaosu karşısında size sığınabileceğiniz bir yer gösterebilir.

O halde felsefenin gereği nedir? Okuması çetin, anlaması zor bir konu; incelediği şeyler açık olmaktan uzak, üstelik profesörleri de yazdıklarında oldukça karanlık. Felsefeyi anlayarak okumak için bir rehber hocanın yardımına ve tartışma fırsatına gereksinim var. Bu güçlüklere rağmen, pratik hiçbir yararı da yok. Filozofun çabalarının ödülle şereflendirilmesi diye bir şey de yok ortada; felsefe bilgisi hiçbir işverenin değerlendirdiği bir nitelik olmadığı gibi, kişiyi yaşamında başarılı kılacak bir güçle de donatmamaktadır. Öyle ise felsefe öğreniminin gereği var mıdır?

Bu sorunun tek yanıtı vardır: Anlama gereksinimini tatmin etmek. Bazılarımız kendimizi içinde bulunduğumuz bu şaşırtıcı dünyanın anlamını bilmek, genellikle insan yaşamının, özel olarak kendi kişisel varlığımızın önemini ve mümkünse amacını anlamak ister.

Yaşamın amacı nedir ve nasıl yaşanmalıdır?

Felsefe bu tür sorularla ilgilenir: Bunlara kesin yanıtlar bulmak için değil, sadece üzerinde düşünmek ve tartışmak, bizden daha ilerideki kişilerle, akla yakın görünen yanıtları gözden geçirmek için ilgilenir. Öyle ise diyeceksinizki, felsefe ruhun evren üzerindeki serüveninin bir tasviridir. Bir kısım insanlar bu zihinsel ve spiritüel macerayı izlemede büyük zevk buluyorlar; bunlara filozof diyoruz.

Onların açtıkları ışıklı yolda adım atmayı, yalnız bu zevki paylaşanlara öğütleriz.

C.M.E. Joad


GÜNÜN SÖZCÜĞÜ (TDK)

GÜNÜN SÖZCÜĞÜ (İNGİLİZCE)


SÖZLER

Felsefe, koşulsuz sorgulamadır.

Felsefe, düşüncenin mikroskopudur.

Felsefe, hayatın kılavuzudur.

Felsefe, bildiklerimizi sıfırlayabilme(nötralize edebilme) çabasıdır.

Felsefe, bilgiyi kendisine konu alır.

Felsefe, yöntem arayışlarıdır.

Felsefe, yöntem üzerine yöntem aramaktır.

Felsefe, bütünü görme çabasıdır.

Felsefe, sürekli soru sormayı gerektirir.

Felsefe, soru sorma(/sorgulama) ve sorun oluşturabilme sanatıdır.

Ancak sorgulayıcı felsefe, felsefe olmaya layıktır.

Felsefe, aynı soruya farklı/yeni yanıtlar verebilmektir.

Felsefe, doğa karşısında hayretle başlar.

Felsefe, alternatifli düşünm(/c)e sanatıdır.

Felsefe, alternatifli düşünm(/c)e sürecidir.

Felsefe, sürekli yolda olmayı gerektirir.

Felsefe, yanıt değil, soru alanıdır.

Felsefe, son derece teknik bir disiplindir.

Felsefe, edebiyat biçiminde olmamalıdır.

Felsefe, resmi olmalıdır.

Felsefe, yanıtların öğrenilmesi ile değil, soruların sorulması ile sağlanır.

Felsefe, tüm olanaklılıkları düşünme yöntemidir.

Felsefe, düşüncenin düşüncesidir.

Felsefe, kavram matematiğidir.

Felsefe, içerik zenginliğinin/derinliğinin tanımlanması çabasıdır.

Felsefe, aşılmış olanın tekrar ele alınmasıdır.

Felsefe, sohbet değildir.

Felsefe, kendi aklını kullanma sanatından söz eder.

Felsefe anlam verme işi, ideoloji yaptırım işidir.

Felsefe, varlıkbilim ve bilgi bilim ile başlayıp, etik ve politik ile devam ettirilir.

Felsefe, asgari metafizik talep eder.

Felsefenin felsefeleşmiş hali metafiziktir.

Felsefe hayretle başlar, hayranlıkla devam eder daha sonra da manâ başlar.

Felsefe, komuta durumundadır.

Felsefe, varolan esasından hareket etmektedir.

Felsefe, sağaltıcıdır.

Felsefe, düşünceleri kağıda döküp, düşünülenlerin/düşündüklerinin(/o yazılanların/yazdıklarının) üzerine düşünmektir.

Felsefe, kanaatlerimi sarsmaya da yönelik olmalıdır.

Felsefe, düşünülmüş olanı düşünmektir.

Felsefe, en basit(yalın), en göz önünde olanı düşünmektir.

Felsefe, herkesin bildiğini zannettiği şeye dair soru sormaktır.

Felsefe, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anladır.

Felsefe, hiçbir etkinliğin kendine özel alanıyla uğraşmaz.

Felsefe, bilginin bilgisiyle uğraşır.

Felsefe, katlanmalı bir uğraştır.

Felsefe, bütünlüklü soyutlamaya gider.

Felsefe, görelilikleri aşıp ortak noktaları bulma çabasıdır.

Felsefe, bir alana girmeden önce alana ilişkin soruları sorma çabasıdır.

Felsefe, filozofsuz öğrenilmez.

Felsefe, (birşey/ler) hakkında konuşmalar değildir.

Felsefe, insanların, Varlık'ı (Bilgi ve Değeri de) anlamış ve bilmiş, ona göre davranmış olmalarıdır.

Varlık'ın ne olduğunu bilmek bilimdir.
Varlık'ın ne olduğunu anlamak felsefedir.

Varlık ile Varolan'a ilişkin her tutum(bilmek) ve davranış(eylemek) felsefe'dir.

Hakkında bilgi ve haber verilen(önerme) her şey varlıktır.

Felsefede çok yavaş gidilmelidir.

Felsefede referanslar çok açık olmalıdır.

Felsefenin kaynağı düşüncedir/kavramdır.

Felsefenin okulu kağıtla kalem arasındadır.

Felsefenin çıkış noktası özdeşliktir.

Felsefesizlik esarettir.

Felsefeyi terk etmek, us'u terk etmektir.

Felsefî düşünme, doğruluğun bilincine varma sanatıdır.

Kavramlar aklın mikroskopudur.

Kavramlar tümeldir.

Kavramları, dikkatle birbirinden ayırmak felsefe yapmaktır.

Felsefenin laboratuvarı dildir.

Felsefe çalışanlar, fen bilimi çalışmalıdır.

İnsan hangi konuda eğilim gösterirse felsefeye girmiş olur.

Felsefeyle dalga geçmek bile felsefedir.

Doğaya hayret etmeyen zihin felsefe yapamaz.

Yokuşu çıkan kişi, tepede filozof ile ilâhiyatçının konuştuğunu görür.

Sessizlikle bilgelik, davranışlarla krallık.

Tarih okumak insanları bilge, şiir esprili, matematik zeki, felsefe derin düşünceli, ahlâk ciddi yapar. Mantık ve belagat(dil uzluğu) da tartışma niteliği sağlar.

Nesneleri düşünmek, duyuları düşünmek ve duyuların üzerinden düşünmektir.

Dış dünya, kendi değerini ve anlamını içinde taşır.

Tek görüş hatalı olabileceği gibi; tek akıl da yanlış yapabilir.

"Demediğimi reddetme konusunda dediğimi reddetmekten daha fazla muktedirim".

Adamın biri, Sokrat'ı soyundan dolayı ayıplayınca, Sokrat şöyle dedi:
"Senin soyun sende bitti, benimki ise benden başlar".

Immanuel Kant'ın soruları:
- Neyi bilebilirim?(was kann ich wissen?)
- Neyi düşünebilirim?
- Neyi ümit edebilirim?(was darf ich hoffen?)
- Neye inanabilirim?
- Neyi eyleyebilirim?(was soll ich tun?)
- İnsan nedir?(was ist der Mensch?)

 

Sayın İhsan FAZLIOĞLU, Metin BOBAROĞLU, Teoman DURALI ve Cengiz ERENGİL'e de katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


 
DAHA ÇOK KİTAP OKUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM! ÖRNEK OLALIM!

DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM!!!
 
 
Sözlükler

Eğitim

Makaleler

Filozof/Düşünürler

Üniversiteler

Araçlar

 

 

Kitaplar/Kaynaklar

 

Anadolu Aydınlanma Vakfı ( http://www.anadoluaydinlanma.org )

Felsefeciler Derneği ( http://www.felsefecilerdernegi.org )

Felsefe Ekibi ( http://www.felsefeekibi.com )

Felsefe Sanat Bilim Derneği ( http://www.felsefesanatbilim.org )

Felsefelik ( http://www.felsefelik.com )

Felsefe.gen.tr ( http://www.felsefe.gen.tr )

Us Atölyesi ( http://www.usatolyesi.org )

Ahilik ( http://www.ahilik.net )

Brahma Kumaris ( http://www.meditasyonyapalim.com )

Dharma ( http://www.dharma.com.tr )

Din Felsefesi Derneği ( http://www.dfd.org.tr )

Dünya Felsefe Kongresi ( http://www.wcp2003.org )

Entelektüel Perspektif ( http://www.e-perspektif.com )

Felsefe Dergisi ( http://www.flsfdergisi.com )

Felsefe Dersleri(web) ( http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=37156&PN=1 )

Felsefe Ülkesi ( http://www.felsefe.ulkesi.com )

Felsefeci ( http://www.felsefeci.8m.com )

Filozof ( http://www.filozof.tripod.com )

FISP ( http://www.fisp.org.tr )

Goethe Institut ( http://www.goethe.de/felsefe )

Gümüşlük Akademisi ( http://www.gumuslukakademisi.org )

Hayalet Gemi ( http://www.hayaletgemi.com )

Hepsi Hikâye ( http://www.hepsi-hikaye.com )

Hermetics ( http://www.hermetics.org )

İrfan Öğretileri ( http://www.anadoluaydinlanma.org/kadimkat.asp )

Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi ( http://www.japonkultur.com )

Kadim Bilgelik ( http://www.anadoluaydinlanma.org/kadimkat.asp )

Kutadgu Bilig ( http://www.kutadgubilig.com )

Kültür Araştırmaları ( http://www.kulturad.org )

Maximum ( http://www.maximumbilgi.com/default.asp?sx=akat&ID=21 )

Merkez Bilgi Alanı ( http://www.mbavakfi.org.tr )

Mitoloji ( http://www.6Dtr.com/1.php?dosya=MITOLOJI )

Mutlak Tin ( http://www.mutlaktin.com )

Nutuk ( http://www.bilginozkaynak.com/index.php?mod=ekler&ek=ataturk_nutuk )

Objektivist ( http://www.objektivist.net )

Osho ( http://www.oshoturk.com )

Özgür Pencere ( http://www.ozgurpencere.com )

Patojen ( http://www.patojen.com )

Rûmî Mevlevî ( http://www.rumimevlevi.com )

Sıfır Forum ( http://www.sifirforum.com )

Sohbet Evi ( http://www.sohbetevi.org )

Tao Türkiye ( http://www.taoturkiye.com )

Türkiye Felsefe Kurumu ( http://www.tfk.org.tr )

Uludağ Felsefe Derneği ( http://www.ufed.org.tr )

Xenefon ( http://www.xenefon.8m.com/Felsefe.htm )

Yaşam Dersleri ( http://www.yasamdersleri.com )

Yedi Bilge ( http://www.yedibilge.8k.com/felsefe_tarihi.htm )

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği ( http://www.yeniyuksektepe.org.tr )

Galatasaray Üniv. ( http://felsefe.gsu.edu.tr/tr/programlar )

ODTÜ ( http://www.metu.edu.tr/home/www41/bolum.htm )

Sufizm ve İnsan ( http://www.sufizmveinsan.com )

Tasavvuf ( http://www.tasavvuf.com )

Bhagavat Gita ( http://www.angelfire.com/indie/yogamerkezi/ceviriler/bgita/bgita.htm )


 

İhsan Fazlıoğlu ( http://www.ihsanfazlioglu.net )

Teoman Duralı ( http://www.teomandurali.com )

Cengiz Erengil ( http://www.cengizerengil.org )

Metin Bobaroğlu ( http://www.anadoluaydinlanma.org/kadimkat.asp )

İsmail Emre ( http://www.ismailemre.net )

Anarşist ( http://www.anarsist.org )


 

WCP ( http://www.wcp2003.org )

Philosophy ( http://www.philosophypages.com )

Philosophy ( http://www.philosophy.ru )

Philosophy of Mind ( http://www.artsci.wustl.edu/~philos/MindDict )

Episteme Links ( http://www.epistemelinks.com )

Errat Impact ( http://www.erraticimpact.com )

Intercultural Philosophy ( http://www.polylog.org )

Karan Singh ( http://www.karansingh.com )

SIETAR ( http://www.sietar.org )

Bağlantılar ( http://www.tau.ac.il/humanities/philos/links.htm )

 

Christian Mysticism ( http://www.digiserve.com/mystic/Christian )

Jainism ( http://www.meta-religion.com/World_Religions/Jainism/jainism.htm )

Kabbalah ( http://www.digital-brilliance.com/kab/link.htm )

Meta Religion ( http://www.meta-religion.com )

Muslim Philosophy ( http://www.http://www.muslimphilosophy.com )

Orthodox ( http://www.orthodox.net )

Western Mysticism ( http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/mys/whoswho.htm )

 

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

2221
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular