FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

 

 

 

 

Tüm konularda bilgi ve kaynak araştırmaları ve çeşitli bilgi hizmetleri.

Tüm dünyadaki telefon, faks, adres, e-posta ve gösterge adresi bilgileri.

Sitenizin kurulumu, multimedya hizmetleri ve öteki tüm gösterge(internet) hizmetleri.

Bilgisayar donanımları ve programları, network, multimedya, elektronik aletler vs.

 


 

Toplantı, hotel, restaurant bilgileri, reservasyonları ve organizasyonları.

Her tür Kara Araçları, Otobüs, Limousine, Yat, Deniz Araçları,

Helikopter, Hava Araçları vs.`nin kiralanması ve alım - satımı.

Tüm dünyadaki fuar bilgileri, organizasyonları ve yer temini.

Kutlamalar, organizasyonlar, catering ve öteki sosyal hizmetler.

Tüm reklâm, promosyon ve tanıtım hizmetleri.  


 

Posta, kargo, iletişim vs.

Emlâk, sektörel araştırmalar, iş antlaşmaları, ithalât ve ihracat vs.

Leasing, factoring, barter, franchising, borsa vs.

Yönetim, insan kaynakları, finans ve toplam kalite gibi alanlarda Performans Değerlendirmeleri.

 


 

Eğlence, Kültür ve Sanat, Sağlık ve Spor aktiviteleri hakkında geniş ve güncel bilgiler.

......... Vs. vs. vs.

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

5471
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular